Polismyndigheten

Fler ska få chans att påverka

June 7, 2016
I femte poddavsnittet av "Polisen frågar" pratar Annika Stenberg, regionpolischef region syd, bland annat om att fler poliser ska få chans att påverka i sitt jobb och om behovet av områdespoliser. 


– Våra områdespoliser är oerhört viktiga för att bygga relationer och förtroende med medborgarna som de möter. Som områdespolis ska du känna till namnet på ungdomarna för det har med närhet och relation att göra, säger Annika Stenberg.

Musik i detta program:   
Titel: Outro   
Artist: boringXtreme   
http://freepd.com/

Filip Annas
Reporter och producent