Polismyndigheten
Rikspolischefens podd – Om polisens arbete med trafik

Rikspolischefens podd – Om polisens arbete med trafik

March 29, 2021

Lyssna på Rikspolischefens podd som denna gång handlar om trafik. Att hålla hastigheten kan vara skillnaden på liv och död. Även små hastighetsskillnader spelar stor roll.

Om polisens interna kultur och likabehandling

Om polisens interna kultur och likabehandling

March 5, 2021

– Jag vet att det förekommer tystnadskultur och kränkningar i polisen. Det får inte förekomma och vi i ledningen måste vara väldigt tydliga och föregå med gott exempel och vi måste prata om allas lika värde, säger Anders Thornberg. 

Gäster i podden är polisens två nationella huvudskyddsombud Lena Amorøe och Patrik Danielsson.

Vilka är de största utmaningarna med polisens tillväxt?

Vilka är de största utmaningarna med polisens tillväxt?

February 22, 2021

Det är en av frågorna som diskuteras i Rikspolischefens podd, där Anders Thornberg även kommenterar uppmärksamheten i media kring kränkningar och sexuella trakasserier i polisen. Medverkande: Anders Thornberg, rikspolischef, Mattias Dejke, nationell samordnare för polisens tillväxt. Samtalet leds av Katarina Friskman, pressekreterare vid polisen.

Rikspolischefen Anders Thornberg om särskilt utsatta brottsoffer

Rikspolischefen Anders Thornberg om särskilt utsatta brottsoffer

December 21, 2020

Brott mot kvinnor, barn och andra särskilt utsatta brottsoffer måste få en ökad status både inom polisen och i andra delar av samhället, säger Anders Thornberg i rikspolischefens podd.

Medverkande: Anders Thornberg, rikspolischef, Carolina Paasikivi, ansvarig för polisregion Stockholms initiativ Gryning för särskilt utsatta brottsoffer. Samtalet leds av Katarina Friskman, pressekreterare vid polisen.

Följ med på en trafikkontroll

Följ med på en trafikkontroll

December 9, 2020

Poliserna Niklas och Benjamin, i region Mitt, tar med oss ut på en hastighetskontroll och berättar mer om hur poliser i yttre tjänst arbetar med trafiksäkerhet. Dessutom ger regionkanslichef Lena Tysk oss bakgrunden till Nollvisionen och beskriver polisens trafikstrategi. 

Rikspolischefen Anders Thornberg om polisens arbete mot det grova våldet

Rikspolischefen Anders Thornberg om polisens arbete mot det grova våldet

October 27, 2020

I Rikspolischefens podd berättar Anders Thornberg om polisens arbete mot det grova våldet. Han berättar också detaljer om polisens lokala underrättelsearbete och hur man i vissa städer lyckats förhindra grova våldsbrott. Samtalet leds av Katarina Friskman, pressekreterare polisen.

Från Polismuseet: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi - Nr 4: Gustav Sjöstrand

Från Polismuseet: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi - Nr 4: Gustav Sjöstrand

May 19, 2020

Gustav Sjöstrand var överkonstapel och den första anställda polisfotografen i Sverige. I början av 1900-talet var polisens kamerautrustning mycket begränsad och skisser användes för rekonstruktioner av brottsplatser. Sjöstrand var den som utvecklade brottsplatsfotografiet och 1922 användes för första gången hans fotografier som bevis i en mordrättegång. Att kunna se vinklar av hugg och blodstänk visade sig vara mycket värdefull bevisföring. I detta avsnitt får du veta mer om Gustav Sjöstrands liv och arbete.

Manus och inläsning: Ann-Sofie Kylin

Från Polismuseet: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi - Nr 3: Alphonse Bertillon

Från Polismuseet: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi - Nr 3: Alphonse Bertillon

May 6, 2020

Polismuseets fotoutställning Avtryckaren berättar om hur kameran kunde bli ett av polisens viktigaste redskap för att lösa brott, men handlar lika mycket om några av alla de människor som blivit fotograferade av polisen de senaste 150 åren. I denna serie får vi lära känna personerna framför och bakom polisens kamera. Migranter i det tidiga 1900-talet, kvinnor som brutit mot lösdriverilagen och tvingats till tvångsarbete men också personer och händelser som förändrat och moderniserat polisens arbetssätt med hjälp av kameran. Vad hände och vilka var de egentligen?

I detta avsnitt möter vi den världsberömde fotografen och kriminalisten Alphonse Bertillon som 1888 standardiserade förbrytarporträttet, den internationellt erkända metoden vi idag känner igen som ”the mug shot”. Bertillon skapade även ett kompletterade system, antropometrik, som mätte kroppsdelar. Hans system var det första vetenskapliga systemet som användes av polisen för en heltäckande identifiering av brottslingar. Även Sverige tog intryck av den franske kriminalistens arbete och öppnade sitt första signalementskontor i Stockholm 1906. Ta del av Alphonse Bertillons liv och arbete här.

Manus och inläsning: Ann-Sofie Kylin

Från Polismuseet: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi - Nr 2: Herman Gordon

Från Polismuseet: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi - Nr 2: Herman Gordon

April 20, 2020

Polismuseets fotoutställning Avtryckaren berättar om hur kameran kunde bli ett av polisens viktigaste redskap för att lösa brott, men handlar lika mycket om några av alla de människor som blivit fotograferade av polisen de senaste 150 åren. I denna serie får vi lära känna personerna framför och bakom polisens kamera. Migranter i det tidiga 1900-talet, kvinnor som brutit mot lösdriverilagen och tvingats till tvångsarbete men också personer och händelser som förändrat och moderniserat polisens arbetssätt med hjälp av kameran. Vad hände och vilka var de egentligen?

I detta avsnitt får vi följa den ryska familjen Gordon och deras flykt från staden Grodno i dåvarande Ryssland till deras nya liv i fattigkvarteren på Södermalm i Stockholm. Familjen hörde till några av de hundratusentals judar som tvingades fly de våldsamma judeförföljelserna i Ryssland under 1880-talet. Genom polisens fotografier kan vi följa familjens nya liv i Sverige i början av 1900-talet. Yngste sonen Herman Gordon var 11 år när han greps för lösdriveri, ta del av hans och resten av familjen Gordons livsöden här: 

Manus och inläsning: Ann-Sofie Kylin 

Från Polismuseet: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi - Nr 1: Edit Sofia Östberg

Från Polismuseet: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi - Nr 1: Edit Sofia Östberg

April 3, 2020

Polismuseets fotoutställning Avtryckaren berättar om hur kameran kunde bli ett av polisens viktigaste redskap för att lösa brott, men handlar lika mycket om några av alla de människor som blivit fotograferade av polisen de senaste 150 åren. I denna serie får vi lära känna personerna framför och bakom polisens kamera. Migranter i det tidiga 1900-talet, kvinnor som brutit mot lösdriverilagen och tvingats till tvångsarbete men också personer och händelser som förändrat och moderniserat polisens arbetssätt med hjälp av kameran. Vad hände och vilka var de egentligen?

I detta avsnitt möter vi Edit Sofia Östberg, en av alla kvinnor som dömdes till tvångsarbete för osedligt leverne enligt lösdriverilagen i början av 1900-talet. Edit Sofia var fattig och såg ingen annan utväg än att prostituera sig, ta del av hennes berättelse här. 

Manus och inläsning: Ann-Sofie Kylin 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App