Polismyndigheten

Så ska poliserna avlastas

June 16, 2016

Polisen nyanställer för att hantera migrationen och det förhöjda terrorhotet, som tidigare meddelats. Att fler anställs är något poliserna ute i verksamheten snart kommer att märka av. Det menar de båda regionpolischeferna i Bergslagen och Väst, Dan Persson och Klas Friberg.

– Redan under senhösten och början av 2017 tror jag att poliser ute i verksamheten kommer att märka av den avlastning som den nyanställda civilpersonalen kan bidra med, säger Dan Persson.


Fler ska anställas men det finns också ett antal poliser som valt att säga upp sig och lämna Polismyndigheten, vissa på grund av missnöje. En mångårig medarbetare vittnar om kollegor som sagt upp sig utan att ha ett nytt jobb att gå till.


– Det är klart att det är allvarligt att poliser slutar på grund av missnöje, det är många frågor vi behöver hantera för att komma ifrån missnöje. Sen är ju inte alla anställda missnöjda inom polisen, säger Klas Friberg regionpolischef region Väst.


Samtidigt syns en ny positiv trend. Poliser som slutat men som nu vill återvända till myndigheten.


–Vi har väldigt många som vill komma tillbaka. Bara i region Väst har vi runt 15-20 personer som slutat som nu vill börja jobba hos oss igen, säger Klas Friberg.


Musik i detta program:
Titel: Outro
Artist: boringXtreme 


Filip Annas
Reporter och producent