Polismyndigheten

“Mer tid till att stoppa knarket”

July 1, 2016

Mer personal och mer tid till det brottsförebyggande arbetet. Det var några av önskemålen som lokalpoliserna Alex Jeremic och Tina Hallin framförde när de tog pulsen på rikspolischef Dan Eliasson i polisens sommarpodd. 

Rikspolischefen tog även upp att distansutbildningen kommer igång igen. I och med möjligheten att plugga till polis på distans är förhoppning att fler ska kunna söka sig till polisutbildningen. 


Musik i detta program:
Titel: "Barefoot summer"
Artist: Stefan Netsman

Filip Annas
Reporter och producent